Παιδικής Ηλικίας - "Σταθμός"

 

Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα από την ίδρυση του είχε με ιδιαίτερη ευαισθησία προβληματιστεί πάνω στο θέμα «Παιδί – Μουσείο». Είναι το πρώτο Μουσείο στην Ελλάδα που ξεκίνησε προγράμματα πάνω στο αντικείμενο αυτό, τα οποία και είχαν πανελλαδική εμβέλεια.
Το 1982 οργάνωσε στο Ναύπλιο την πρώτη συνάντηση εκπαιδευτικών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση στο χώρο και τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για παιδιά στο Μουσείο, τα οποία είχαν ιδιαίτερη επιτυχία. Το Ίδρυμα, στην ιδέα για μια νέα προσέγγιση αυτού του θέματος προγραμμάτισε τη δημιουργία ενός «Μουσείου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

pli20

Το 1989, και μετά από έρευνα σε μουσεία παιδικής ηλικίας της Ευρώπης, άνοιξε στο Ναύπλιο το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» με αντικείμενο «Το Παιδί και ο Κύκλος της Παιδικής Ηλικίας» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ενώ είχαν ήδη προηγηθεί και δύο περιοδικές εκθέσεις σχετικές με το θέμα «Το Παιδί Και Το Παιχνίδι» στην Αθήνα και το Ναύπλιο. Ο κύριος στόχος ήταν να προβληθεί μια νέα αντίληψη, ένας άλλος τρόπος ιδεολογικής προσέγγισης της σχέσης του παιδιού με το μουσείο με τρεις κύριες κατευθύνσεις: την αισθητική, την ψυχολογική και την κοινωνιολογική.

 

 

 

pli21

 

 

 

Σταθμός - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΛΙ ξεκινούν την εφαρμογή τους το 1979 και απευθύνονται στα παιδιά της πόλης, σε σχολεία και οργανωμένες ομάδες απ' όλη την Ελλάδα.
Τα εκθέματα που φιλοξενούνται στις προθήκες των μουσείων είναι μαγικά, αλλά και σιωπηρά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλείται με τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, ενεργοποιώντας αισθήσεις και ενδιαφέροντα, να σπάσει αυτή τη σιωπή και παράλληλα να αντιπαρατεθεί, όσο του επιτρέπεται, στα μουσειακά στερεότυπα.

pli27


Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΛΙ ακολουθούν την εξής μεθοδολογία: α) θεωρητική, βιωματική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση εποπτικού υλικού (αντίγραφα εκθεμάτων, εκπαιδευτικοί φάκελοι, μουσειοσυσκευές, οπτικοακουστικό υλικό) και β) αυτενέργεια του αποδέκτη.
 

pli25